Sveske 2012

Književnost, umetnost, kultura


          Više od 50 autora u svakom broju objavljuje tekstove iz petnaestak oblasti (pozorište i film, likovna i muzička umetnost, sve oblasti književnosti, estetika, filozofija, istorija...). Za Sveske pišu ugledni autori iz celog sveta. Zahvaljujući stalnim saradnicima iz najvažnijih kulturnih centara, Sveske omogućuju uvid u savremene tokove književnosti, umetnosti i kulture Srbije i Crne Gore, bivše Jugoslavije, jugoistočne Evrope, Evrope i sveta.
Glavni i odgovorni urednik: Milan Orlić

Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Godišnja pretplata:
za fizička lica: 1600,00
cena sa PDV: 1728,00
za pravna lica: 3200,00
cena sa PDV: 3456,00
za inostranstvo: 100 evra ili 120 US$ (+ poštanski troškovi)

Račun za uplatu: 160-23003-34 (Banca intesa)
Sveske broj 106 (decembar 2012)

Iz sadržaja izdvajamo:

Žan-Pjer Faj: Pre struje, u kući imate poeziju
(Sa Žan-Pjer Fajem razgovarali:
Nina Živančević i Milan Orlić;
Sa engleskog preveo: Milenko Pećanac)
Ezra Paund: Sa ušurom
(Sa engleskog preveo: Viktor Radun Teon)
Eduardo Mendosa: Maurisio ili primarni izbori
(Sa španskog prevela: Milica Maletić)
Žarka Svirčev: Taktike otpora u distopijama Margaret Atvud (II)
Nastasja Pisarev: Motiv puta u Srcu tame Džozefa Konrada i Apokalipsi danas Frensisa Forda Kopole (I)
Andrea Popov Miletić: Mitotvorstvo u romanima Džejmsa Džojsa i Tomasa Mana: Portret umetnika u mladosti, Uliks i Čarobni breg (I)
Vedran Cvijanović: Biblija u distopiji: rasvetljavanje i proučavanje religijskih motiva i tema u romanu Vrli novi svet (I)
Milena Malešević: Vidovi i funkcije komentara (I)
Zorana Pejković: Branko Miljković i francuski simbolisti Rembo, Malarme i Valeri (I)
Igor Javor: Predstava o urođenicima sa stanovišta semiotike kulture (I)

Za Sveske pišu:

Ljiljana Maletin Vojvodić: Najseverniji muzej na svetu
Mirjana N. Matarić: Virus
Milan Jovanović: Asta
Slobodan Jović: Privid lebdenja
Mirjana Vasić: Simbolički diskurs u novelama D. H. Lorensa – novele Lisac i Kapetanova lutka (I)
Marija Ligeti Balint: Klavirski zvuk muzičkog kosmosa Džordža Kramba (I)
Zoran Koprivica: Pokret kao ontološka konstanta animiranog filma (I)
Zlata Marjanović: Gde su ljudi dobre ćudi, pesma s’ ori: o muzikalnoj krasnopjevnoj umreženosti našoj (I)
Dragan Matić: Bela Hamvaš (I)
Jovana M. Reba: Mistika života i dela Jele Spiridonović Savić (I)
Vladimir Sjekloća: Osnovni izvori orijentalizma
Milica Jeftimijević Lilić: Da li lipe i sad isto mirišu?
Svetlana Milašinović: Savremena avantura varljivog leta
(Letnje laži Bernharda Šlinka)
Milena Malešević: Verum, falsum, fictio
(Istina i poetika Kornelija Kvasa)
Ljiljana Lukić: Poezija melanholije
(Monaški soneti Ranka Pavlovića)
Lazar Dašić: Miris vekova
(Malo dvorište Milana Jovanovića)
Aleksandra Grozdanić: Religija vulkana
(U srcu Sumatre Viktora Lazića)


Sveske broj 105 (septembar 2012)

Iz sadržaja izdvajamo:

Rubrika “Ruža vetrova” TEMA BROJA: BALKANSKA DRUGOST I DRUGOST NA BALKANU Uredili Sanja Lazarević Radak i Milan Orlić

Sanja Lazarević Radak:
Čitanje balkanske drugosti
Biljana Sikimić:
Beograd kao drugost
Vesna Cakeljić:
Jedan pogled na frankofonu književnost balkana
Marija Ilić:
Jedinstveni drugi: funkcionalna unifikacija drugih
u diskursu Srba iz Mađarske
Svetlana Ćirković: Drugi medju nama:
Ekonomski migranti u Vojvodini
Milena Ilišević: Balkan kao drugost
i drugi na Balkanu u romanu Na drini ĆuprijaRubrika "Janusov vrt"
MAĐARSKE MINIJATURE

Mikloš Vajda: Portret majke u američkom ramu
Peter Nada: Uvod o nebeskoj i zemaljskoj ljubavi: odrazi starih slika
Kristina Tot: Reka glasova

Rubrika “Nova Evropa”
Nina Marković: Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SRFJ)
u istoriji Balkana za vreme hladnog rata

Za Sveske pišu:

Boško Tomašević: Zaboraviti žanr
Radoš Kosović: Mora
Zoran M. Mandić: Jesen i begunac
Dušan Gojkov: Spa
Žarka Svirčev: Taktike otpora u distopijama Margaret Atvud (I)
Jasna Stojanović: Događaj u srpkoj hispanistici
Kristina Nikolovska: Događaj u makedonskoj književnoj nauci
Peđa Radosavljević: Preobražavajuća snaga američkog sna
Nina Živančević: Kozinski, izuzetan život
Zlatoje Maritnov: Poezija finog lirizma
Zoran Koprivica: Star-sistem u uslovima
klasične holivudske proudkcije
Boško Štulić i Jelena Višnjić: Ničeova optužba Sokrata
za propast stare tragedije
Zorana Pejković: I što si sad došao da nam smetaš
(pitanje o Bogu u Braći Karamazovima F.M.Dostojevskog)
Marko Stolić: Visoka frekventnost u upotrebi zamenice ja u Disovoj poeziji
Jelena Kovačević: Problem identiteta junaka u dramama Borislava Pekića
Sanja Cekov: Šangajski božuri – umetnice ili kurtizane (I)


Sveske broj 104 (jun 2012)

Iz sadržaja izdvajamo:

Rubrika: "Ruža vetrova: NINOVA NAGRADA"
Slobodana Tišma: Bernardijeva soba
(piše: Zlatoje Martinov)
Uglješa Šajtinac: Sasvim skromni darovi
(piše: Milena Ilišević)
Svetislav Basara: Mein Kampf
(piše: Dragana Bošković Tomić)
Vladimir Pištalo: Venecija
(piše: Svetlana Milašinović)
Radoš Kosović: Karneval
(piše: Sanja Lazarević-Radak)
Petar Pješivac: Priručnik za rušenje
(piše: Milan Orlić)

Rubrika: "Klub poznatih"
Dragan Prole: Humanost stranog čoveka
Zoran Arsović: Kako misliti strano?
Bernhard Valdenfels: Odgovor na strano
Dragan Prole (intervju): Iskustvo stranog kao vodeće iskustvo 21. veka

Za Sveske pišu:

Marija Knežević: Bez straha od promene
Boško Tomašević: Kako je bilo, kako jeste
Zoran Penevski: Ponoć na tvojim rukama
Nina Živančević: "Lirika Itake", sumatraizam i ekspresionizam (II)
Džek Fulbek: Poslednji tango
(sa engleskog prevela: Mirjana N. Matarić)
Dejan Ognjanović: “Otrantski zamak” Horasa Volpola I poetika ranog gotika (II)
Hedija Husejin: Dve priče
(sa engleskog prevela: Milunka Stojanovska)
Marija Ligeti Balint: Muzika za klavijaturne instrumente Đerđa Ligetija (II)
Maja Trohimčik: Prah lala
(sa engleskog prevela: Mirjana N. Matarić)
Valentina Čizmar: Razumevanje volje za moć u horizontu Ničeove ideje umetnosti (II)
Aleksa Đilas: Vermer iz Titove Jugoslavije
Zoran Koprivica: Šekspir i filmska dramaturgija (V)
Viktor Teon Radun: Zrnevlje otuđene budućnosti
Dragan Matić: Zaharija Orfelin
Dragan Kolak: Idisin dar – Isidora
Mirjana N. Radovanov-Matarić: Ljubavi Franca KafkeSveske broj 103 (mart 2012)

Iz sadržaja izdvajamo:

Kevin Hart: Mračno utočište
(sa engleskog prevela: Zdravka Gugleta)
Nina Živančević: “Lirika Itake”, sumatraizam i ekspresionizam (I)
Elen Gilkrist: Devojka sa biserima
(sa engleskog prevela: Mirjana N. Matarić)
Dejan Ognjanović: “Otrantski zamak” Horasa Volpola I poetika ranog gotika (I)
Fransesk Miraljes i Kare Santos: Najbolje mesto na svetu je upravo ovde
(sa španskog prevela: Sena Banjac)
Predrag Jašović: Dositej među slovenskim narodima na Balkanu
Nina Marković: Nemački ovčar i balkanski tvor
(Uloga Nemačke u procesima evropskih integracija Republike Srbije)
Peđa Radosavljević: Promena diplomatsko-političkog kursa Svete stolice prema SFRJ nakon dolaska nakon dolaska Jovana Pavla II na papski tron
Nataša Radosavljević Kuzmanović: Ljubica Cuca Sokić
Marija Ligeti Balint: Muzika za klavijaturne instrumente Đerđa Ligetija (I)

Za Sveske pišu:

Valentina Čizmar: Razumevanje volje za moć u horizontu Ničeove ideje umetnosti (I)
Jadranka Štefković: “Novembar” u “Dnevniku o Čarnojeviću” ili
O uticaju Flobera na mladog Crnjanskog
Novica Janjušević: Koji jesam
Dejan Mitevski: Spavač u stanu
Jadranka Čavić: Priče
Novak Malešević: O jeziku i/ili značenju (II)
Milena Malešević: Karnevalska slika sveta u romanima “Kiklop” i “Ljudi” sa četiri prsta (II)
Sena Banjac: Prevod “Don Kihota” na srpski jezik Duška Vrtunskog (II)
Ranko Mladenoski: Pesnički svet Elene Prendžove
Bisera Suljić-Boškailo: Nemačka riječ u svijetlu Nobelove nagrade
Jovana M. Reba: Život i putopisanje Jelene Dimitrijević (II)
Ranko Mladenoski: Pesnički svet Elene Prendžove
Zlatoje Martinov: Vratiti se nepatvorenom logosu
(“Protiv književne teorije” Boška Tomaševića)
Svetlana Milašinović: Tri pisca traže sva moguća lica
(“Žanrovska preplitanja” Milene Ilišević)
Aleksandra Đurić: Ana Karenjina i kubanske cigare
(“Ana u tropima” Nila Kruza)
Jovanka Stojčinović Nikolić: Klica iz tačke
(“Između dvije praznine” Ranka Pavlovića)

Copyright © Mali Nemo 2002 - 2014, Sva prava zadržana
Designed and developed by: Mali Nemo