Sveske 2009

Književnost, umetnost, kultura


          Više od 50 autora u svakom broju objavljuje tekstove iz petnaestak oblasti (pozorište i film, likovna i muzička umetnost, sve oblasti književnosti, estetika, filozofija, istorija...). Za Sveske pišu ugledni autori iz celog sveta. Zahvaljujući stalnim saradnicima iz najvažnijih kulturnih centara, Sveske omogućuju uvid u savremene tokove književnosti, umetnosti i kulture Srbije i Crne Gore, bivše Jugoslavije, jugoistočne Evrope, Evrope i sveta.
Glavni i odgovorni urednik: Milan Orlić

Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Godišnja pretplata:
za fizička lica: 1600,00
cena sa PDV: 1728,00
za pravna lica: 3200,00
cena sa PDV: 3456,00
za inostranstvo: 100 evra ili 120 US$ (+ poštanski troškovi)

Račun za uplatu: 160-23003-34 (Banca intesa)
Sveske broj 94 (decembar 2009)

Iz sadržaja izdvajamo:

Staniša Nešić: Patmos (Psaltir otkrovenja)
Zoran M. Mandić: Opasnost čitanja
Violeta Ivković: Zašto Rikardo Reiš i Lidija?
Ljiljana Živković: Neubeđena u istinu novog dana
Branislav Bane Dimitrijević: Trinaesta priča ili Koncept je najvažniji
Branka Jakšić-Provči: Tipovi govornih iskaza i njihova funkcija u dramama Dušana Kovačevića

Donald Bartelmi: Iza zatvorenih vrata
(sa engleskog prevela: Ana Stanojević)
Bina Kals: Posude bez dna
(sa bugarskog preveo: Zoran Jakimoski)
In Robinson: Dve priče
Abdurazak ar-Rabij: Potajne vesti
(sa engleskog prevela: Mirjana N. Matarić)
Kristina Petrović: Hamlet - čovek od akcije ili ne?
Marija Konsuelo Tomas i Garido/
Glorija Marija Tomas i Garido: Sloboda kao samoopredeqewe i kao lični razvoj
(sa španskog prevele: Ivana i Marina Đokić)
Nataša Radenković: Tipovi pripovedača u romanu Buka i bes (I)
Maja Sekulović: Organizacija prostorno-vremenskih struktura u noveli „Uspenje i pad Ikara Gubelkijana“
Vesna Mojsova-Čepiševska: Da li Kosovo i Metohija postaje imaginarna otadžbina?
Nemanja Rotar: Šta bi sa demokratijom?
Nastasja Pisarev: Anime (Kulturološki pogled na japanske animirane filmove)
Ivana Vesić: World music: problem konstituisanja žanrovskih okvira
Jasna Ristovski: Muzika i telo
Vesna Malbaški-Pupovac: Funkcija snova u „Istoriji o prekrasnom Josifu“ Milovana Vidakovića
Bisera Suljić-Boškailo: Ostavština Tomasa Mana (I)
Gordan Maričić: Četiri srpska prevoda Horacijeve pesme III 9

Kritiku pišu:

Miodrag Maticki (Srpski sever Draška Ređepa)
Zlatoje Martinov (Klupe nenagrađenih Duška Novakovića)
Mirko Vuković (Mreža duša Nenada Grujičića)
Gaлјa Sapožničenko (Telemahova odiseja Dimitrosa mingosa)
Goran Korunović (Tekst u vremenu i Umeće tumačenja Ljubiše Rajića)
Marina Kanić (Proplanci Sretena Marića Radovana Popovića)
Željko Milanović (Sinhronijsko i dijahronijsko izučavanje vrsta u srpskoj književnosti)
Sveske broj 93 (septembar 2009)

Iz sadržaja izdvajamo:

Miloš Crnjanski: Čupavi konji na Islandu
Aleksandar Marčićev: Pričanje šesto
Aleksandar Novaković: Dva u jednom
Milen Alempijević: Mesečeva mora
Ranko Damjanović: Iz ciklusa Fiesta huligana
Lori Mur: Kako postati pisac
(sa engleskog prevela Ana Stanojević)

Tomas Havlik: Auto pun vode
(sa nemačkog prevela Nataša Milanov)
Sara Ventori: Sećaj se dana odmora da ga svetkuješ
(sa italijanskog preveo Nikola Popović)
Havijer Garsija Sanćes: Bog je otišao
(sa španskog prevele Ivana i Marina Đokić)
Miloslav Šutić: Bahtinovo zasnivanje umetnosti (2)
Marko Nedić: Fragmenti o prozi Petra Pajića
Milica Đokić: Fantastika u Pinconovom romanu Objava broja 49 i Kortasarovim pričama (2)
Dragana Beleslijin: Vinka Lozića parodija, Vinka Lozića hipertekst (2)
Džegvon Kim: Da li svest supervenira nad fizičkim svojstvima?
(sa engleskog preveo Vladimir Jevtić)
Predrag Ćirić: Princip interaktivnog uticaja masovnih medija na savremenu umetnost
Milena Stojanović: Na ničijoj zemlji: granica fikcije i stvarnosti u putopisima Isidore Sekulić
Marko M. Radulović: Stvaralačka (samo)svest i tradicija u Nastasijevićevim pripovetkama "Iz starog vilajeta" (1)
Nikola Popović: Prevođenje kao impuls

Kritiku pišu:

Svetlana Milašinović
Galja Sapožničenko
Dragana Beleslijin
Dragana Bošković
Aleksandra Đuričić
Željko Milanović
Zlatoje Martinov
Sveske broj 92 (jun 2009)

Rubrika "Ruža vetrova: NINOVA NAGRADA"
Zlatoje Martinov: Prometej među ljudima
Milena Stojanović: Da li je bilo baš onako kako nas istorija uči?
Dragana Beleslijin: Presvučeni roman
Li Novak: Prstenasto nizanje priča
Dragana Bošković: Fam(a) fatal
Svetlana Milašinović: "Išćutana" priča o ratu
Galja Sapožničenko: Biografia književnosti
Sanja Zlatković: Zabeležena saga o prikovanoj misli

Iz ostalih rubrika izdvajamo:

Rubrika " Klub poznatih: Gordan Dragović"
Gordan Dragović: Enciklopedija operske umetnosti
Dejan Despić: Kapitalni projekat
Katarina Tomašević: Knjiga o operi
Rasko V. Jovanović: Značajno leksikografsko izdanje
Sonja Marinkovic: Četiri veka operske umetnosti
Jovan Ćirilov: Više nego leksikon opera Miodrag Maticki: Sabrana dela
Jasmina Ahmetagić: Zlostavljanje i druge pesme
Nagib Mahfuz : Dan kad je vođa ubijen
(sa arapskog preveo Miroslav B. Mitrović)
Fransisko de Kevedo: Ali ljubav ostaće
(sa španskog prevele Ivana i Marina Đokić)
Miloslav Šutić: Bahtinovo zasnivanje umetnosti (1)
Nebojša Grubor: Kritika hermeneutičke estetike
Milivoj Srebro: Vizija istorije i potraga za obećanom zemljom (sa francuskog prevela Marina Gligorijević)
Milica Đokić: Fantastika u Pinconovom romanu Objava broja 49 i Kortasarovim pričama (1)
Kristina Petrović: U potrazi za slobodom: Kučijev junak Majkl K između logora i bašte (2)
Neda Mandić-Spasojević: Dva Teslina portreta
Dragana Beleslijin: Vinka Lozića parodija, Vinka Lozića hipertekst (1)
Vojkan Vasković i Dario Krsić: Elektronska diplomatija u međunarodnim političkim i ekonomskim odnosima
Angelina Banović-Markovska: Narativ nacije
Zdravko Rajčetić: Ekspresionizam: osećajnost i ekspresija
Sanja Dokic-Mrsa: Da li je turbo-folk vladajući muzički pravac u elektronskim medijima Republike Srpske?
Marina Kanić: Manihejstvo, bogumilstvo i gnosticizam u Luci mikrokozma
Marko M. Radulović: Mistika Laze K. Lazarevića
Piter Mejl: Drugi utisci
(sa engleskog prevela Milica Ćurčin
Sveske broj 91 (mart 2009)

Iz sadržaja izdvajamo:

Rubrika " Klub poznatih"
Predrag Krstic: Pas humanizator
Predrag Krstić: Dijalektika i dejetetika prozdrljive teorije
Ivan Milenković: Protiv prirodnosti
Predrag Krstić: Autointervju
Džon Martin Fiser: Kompatibilizam (2)

Mirna Radin Sadados: Od potrošačkog društva do aure otpada (Roman Podzemlje Dona DeLila)
Mirjana Vasić : Simboli i mitovi u kratkoj prozi D. H. Lorensa
Ana Marković: Beketova poetika odsustva
Kristina Petrović: U potrazi za slobodom: Kučijev junak Majkl K između logora i bašte (1)
Aleksandra Pejcic: Gluma i vlast u komedijama Branislava Nusica
Pjero Sorentino: Čuvari
Ivan Potić: Pet priča
Saša Andrejević: Argentinske priče
Slađana Bogosavljević: Cipele
Zlatko Pangarić: Perpetuum mobile (anatomija jedne opsesije)
Jasmina Mojsieva-Guseva: U potrazi za samim sobom
Vesna Todorov: Enticitet, etničke grupe i etnički stereotipi u pripovetkama Grigorija Božovića
Snežana Perković: Prigovori budućnosti
Tanasis Dricas: Muzika i psihosomatsko znanje
Andrija Matić: Hrišćanska tematika u poeziji Dilana Tomasa
Milena Stanišić: Muzika je ono bez čega ne mogu


Copyright © Mali Nemo 2002 - 2014, Sva prava zadržana
Designed and developed by: Mali Nemo