Sveske 2006

Književnost, umetnost, kultura


          Više od 50 autora u svakom broju objavljuje tekstove iz petnaestak oblasti (pozorište i film, likovna i muzička umetnost, sve oblasti književnosti, estetika, filozofija, istorija...). Za Sveske pišu ugledni autori iz celog sveta. Zahvaljujući stalnim saradnicima iz najvažnijih kulturnih centara, Sveske omogućuju uvid u savremene tokove književnosti, umetnosti i kulture Srbije i Crne Gore, bivše Jugoslavije, jugoistočne Evrope, Evrope i sveta.
Glavni i odgovorni urednik: Milan Orlić

Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Godišnja pretplata:
za fizička lica: 1600,00
cena sa PDV: 1728,00
za pravna lica: 3200,00
cena sa PDV: 3456,00
za inostranstvo: 100 evra ili 120 US$ (+ poštanski troškovi)

Račun za uplatu: 160-23003-34 (Banca intesa)
Sveske broj 82 (oktobar 2006)

Iz sadržaja izdvajamo:

Ruza vetrova: Savremena izraelska poezija
Amir Or: Tri pesme
Hercl Hakak : Jerusalimske legende
Simha Siani : Raj i pakao
Jaakov Beser : Koliko vremena
Edna Mitoveh Miler : U sumi kraj Jerusalima
Tiferet Hakak : Moj otac i njegova odela
Bakfur Hakak : Prica o ljubavi

Rubrika "Nasledje"
Gordan Maricic: Od zlatne sredine, stihom, do visine (Jedan Sterijin prepev iz Horacija)
Marija Slavkovic: Jedna knjizevna veza iz proslosti

Rubrika " Janusov vrt"
Ben Kvist Holm
Stig Seterbaken
Kim Mehmeti

U julskom broju Svezaka mozete čitati i tekstove

Radivoja Sajtinca (" Beckerecki tipik"), Milovana Stankovica (" Cipele moje sestre " ), Cedomira Ljubicica (" Kuca sa pravom na Salvadora") , Zorana Penevskog (" Moj drug Jensen" ), Aleksandre Djuricic (" Hamlet u londonu" ), Gvozdena Erora (" Knjizevni hipertekst u vidokrugu komparatistike? "), Ivana Negrisorca (" Balkanski vidici srpske poezije u periodu tranzicije /1989-2005/" - 1. deo ) , Volfganga Velsa (" Est/etika - eticke implikacije i posledice") , Svetlane Milasinovic ("Razvitak mitoloskih motiva u delima srpskih avangardnih pesnika - Milos Crnjanski, Rastko Petrovic, Momcilo Nastasijevic"), Katarine Bugarcic ("Biblijski podtekst u romanu "Mamac" Davida Albaharija"), Snezane S. Bascarevic ("Semanticke komponente pesme Kamen Branka Miljkovica"), Dragana Ilica (" Muke blazenog Grozdija kao parodija"), Zorana Koprivice ("Muzicko i erotsko kao dramaturski okviri u filmu Klavir " - 1. deo), Nadije Rebronje ("Dva carska grada: Rim i Istanbul") , kao i prikaze novih knjiga iz različitih oblasti.
Sveske broj 81 (jul 2006)

Iz sadržaja izdvajamo:

Ruža vetrova: Ninova nagrada
Žarko Đurović : Traganje za rečima
Milena Stojanović : U lavirintu paralelnih svetova
Svetlana Milašinović : Zemlja ni na istoku ni na zapadu
Isidora Gordić : Krhotine stvarnosti i antistvarnosti
Katarina Bugarčić : Ko plače?
Zlatoje Martinov : Junaci modernih katakombi
Katarina Martinović : Utočište kao savremena metafora potrage

Rubrika "Nasledje"
Ana Ahmatova: Amedeo Modiljani (Listovi iz dnevnika)
Ljiljana D. Ćuk: Psihologizacija karaktera u pripovetkama Laze Lazarevića i Svetolika Rankovića
Stojanka Nikolaš: Gradska biblioteka Vršac
Danica Mandić: Muzički život u Velikom Bečkereku - Zrenjaninu

Rubrika " Janusov vrt"
Alen Ginzberg
Igor Smirnov-Ohtin
Ženevjev Klanski
Mario Lukarda

U julskom broju Svezaka mozete čitati i tekstove

Aleksandra Bjelogrlića (" Majka Aleksa Lajfonsa " ) , Milenka Pajića ("Tri p riče o detinjstvu Kraljevića Marka" ), Gordana Maričića (" Kožnjak") , Danice Dobrovsky (" Posle Aušvica nijedne pesme!" ), Snežane Perković (" Pisma " ), Johanesa Sloka (" Estetski čovek "), Alasdera MekIntajera (" Kultura koaj nam je prethodila i prosvetiteljski projekat opravdanja moralnosti ") , Ričarda Palmera (" Uvod u Huserlove primedbe na marginama dela Kant i problem metafizike ") , Ane Mladenović ("Groteska u Gogoljevim Petrovgradskim pripovetkama 2"), Mladena Kozomare ("Započeti govoriti - improvizacije 2"), Bojane Gonev ("Odnos Kamijevog Stranca prema Mitu o Sizifu 2"), Bojane Popović ("Romi kao drugi u Ciganskoj pesmi Boška Petrovića"), Zorana Koprivice ("Hamlet kao suvenir 2 "), Hadži Dragana Todorovića ("Elegični mađioničar s početka sveta"), Ane Vilenice ("Kada stavovi postanu forma"), Ljubomira Ćorilića (" Figurativac Dragan Bartula ") , intervjue sa Adamom Hazletom ("Uvek sam svestan svog čitaoca"), kao i prikaze novih knjiga iz različitih oblasti.
Sveske broj 80 (april 2006)

Iz sadržaja izdvajamo:

Klub poznatih: Časlav D. Koprivica
Časlav D. Koprivica : Platon kao obnovitelj
starine
Jelena Pavlović Berger / Časlav D. Koprivica :
Platon na Nojevoj barci
Časlav D. Koprivica : Problem smisla

Rubrika "Nasledje"
Pero Zubac: Savremeno i svevremeno u poeziji Duška Trifunovića
Dragan Tasić: S onu stranu pesimizma i optimizma
Libor Budinski: Ubistva slavnih
Maja Kokić: Žrtvena kriza u Koštani Borisava Stankovića
Rubrika " Janusov vrt"
PElfride Jelinek
Madlen Tjen
Robert Krouč
Tamar Jelin

U aprilskom broju Svezaka mozete čitati i tekstove

Pere Zupca (" Noćas sam sanjao Trakla " ) , Miroslava Josića Višnjića (" Priče iz trapa" ), Ranka Pavlovića (" Zapis ") , Knuta Ulava Omosa (" Tri teze o norveškom izdavaštvu" ), Mladena Kozomare (" Započeti govoriti - improvizacije 1 " ), Tanje Cvetković (" Kanadska književnost, postmodernizam i Zapadni triptih Roberta Krouča 2 "), Milanka Govedarice (" Aristotelovo objašnjenje akrasije ") , Aleksandre Đuričić (" Čokolada ili novi ženski bestseler ") , Ane Mladenović ("Groteska u Gogoljevim Petrovgradskim pripovetkama 1"), Bojane Gonev ("Odnos Kamijevog Stranca prema Mitu o Sizifu 1 "), Zorana Koprivice ("Hamlet kao suvenir 1"), Aleksandra Belića ("Nakon svega što izrekoh"), Henrika Jurkovskog ("Metamorfoze pozorišta lutaka u XX veku 2"), Momčila Paraušića (" Veliki Petak "), Smilje Stefanović Pregel (" Savana, Džordžija "), intervjue sa Nonom Dragovićem ("Očaravajuća moć opere") i Vladimirom Devideom ("Haiku je ključ za proturječnosti globalizacije") , kao i prikaze novih knjiga iz različitih oblasti.
Sveske broj 79 (januar 2006)

Iz sadržaja izdvajamo:

Klub poznatih: Miško Šuvaković
Miško Šuvaković: Teorija umetnosti
Sonja Briski Uzelac: Umjetnost u doba teorije
Artur Danto: Vrednovanje i interpretacija
umetničkih dela
Miško Šuvaković: Confessiones - umesto
intervjua (100 odgovora na pitanja koja mi
najčešće postavljaju)

Rubrika "Nova Evropa"
Milovan Radaković: Srbija i fenomen izdaje
Dragan Petrović: Rusija i Evropa (II)

Rubrika " Janusov vrt"
Vladimir Semenčik
Lili Zamir
Filip Tanselen

U januarskom broju Svezaka možete čitati i tekstove

Miodraga Matickog (" Poslednji juriš Prvog ruskog kadetskog korpusa " ) , Petra Vojnića Purčara (" Pjesme nove" ), Dobrivoja Stanojevića (" Ne ostavljajte me nikad samog") , Miodraga Radovića (" Glas u pustinji" ), Oktavija Nedelku (" Homo balcanikus u dramama Dušana Kovačevića "), Tanje Cvetković (" Kanadska književnost, postmodernizam i Zapadni triptih Roberta Krouča 1 "), Pola di Filipa (" Nema slučaja - kratka proza Zorana Živkovića ") , Milana Aleksića (" Antički mitovi i Biblija kao podtekst Besnila ") , Isidore Gordić ("Humanizacija figure đavola u romanu Strah i njegov sluga "), Jasne Šakote Mimice ("Dekartova kreacija čulnosti 2"), Morisa Vajca ("Uloga teorije u estetici"), Momira Paunovića ("Enigmatika - više od zabave i igre"), Henrika Jurkovskog ("Metamorfoze pozorišta lutaka u XX veku 1"), Svetlane Milašinović (" Drame Momčila Nastasijevića u nastajanju i nestajanju "), Ćetila Jakobsena (" Doživljaj prirode u Parizu "), intervju sa Anom Franić ("Radost početka") kao i prikaze novih knjiga iz različitih oblasti.


Copyright © Mali Nemo 2002 - 2014, Sva prava zadržana
Designed and developed by: Mali Nemo