Sveske 2005

Književnost, umetnost, kultura


          Više od 50 autora u svakom broju objavljuje tekstove iz petnaestak oblasti (pozorište i film, likovna i muzička umetnost, sve oblasti književnosti, estetika, filozofija, istorija...). Za Sveske pišu ugledni autori iz celog sveta. Zahvaljujući stalnim saradnicima iz najvažnijih kulturnih centara, Sveske omogućuju uvid u savremene tokove književnosti, umetnosti i kulture Srbije i Crne Gore, bivše Jugoslavije, jugoistočne Evrope, Evrope i sveta.
Glavni i odgovorni urednik: Milan Orlić

Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Godišnja pretplata:
za fizička lica: 1600,00
cena sa PDV: 1728,00
za pravna lica: 3200,00
cena sa PDV: 3456,00
za inostranstvo: 100 evra ili 120 US$ (+ poštanski troškovi)

Račun za uplatu: 160-23003-34 (Banca intesa)
Sveske broj 78 (decembar 2005)

Iz sadržaja izdvajamo:

Klub poznatih: Zoran Živković
Zoran Živković: Čajdžinica
Ljiljana Pešikan-Ljuštanović: Zatočnik pete sile
Nataša Polovina: Kratka priča u stvaralačkom konceptu Zorana Živkovića
Intervju: Beskrajno širenje književnog kosmosa

Rubrika "Nova Evropa"
Žak Derida: Evropa nade
Dragan Petrović: Rusija i Evropa (I)

Rubrika "Janusov vrt"
Hanif Kurejši
Sebastiano Vasali
Joko Tavada

U oktobarskom broju Svezaka možete čitati i tekstove

Stanislava Lema (" Apokrifi 2 " ) , Miška Šuvakovića (" Kritičke procedure: modernzam, avangarda, neoavangarda i protokonceptualizmi" ), Jasne Šakote-Mimice (" Dekartova kreacija čulnosti 1") , Roberta Donije (" Smrt knjige: pogled istoričara na digitalnu revoluciju "), Milana Orlića (" Duh nad vodama: ćirilični deo globalizacije "), Nikolaja Firtiča (" Luis Kerol i ruski alogizam "), Zorana Koprivice (" Ekrafonska sinteza dramskog i dijegetičkog ") , Đorđa Malavrazića (" Čovek iza dvostrukog okna ") , Marka Novakovića ("Hjumovo estetičko merilo"), Ostoje Đurića ("Beogradska i njujorška pevanja Lidije Aleksejeve"), Aleksandra Bjelogrlića ("Tajni grad"), Riste Vasilevskog ("Ishodano znam"), Biljane T. Petrović ("Princ noći i nestala kraljeva kćer"), Svetlane Tomić (" Sidro moje "), Smilje Stefanović-Pregel (" Anakondina deca ", "Dolina Šenandoa, Virdžinija"), intervjue sa Marijom Jovanović ("Kad god se otvore stranice, počinje novi život knjige") i Isidorom Minić ("Neke stepenice savladam, anisam ni znala da mogu")
Sveske broj 77 (septembar 2005)

Iz sadržaja izdvajamo:

Ruža vetrova: Muzika i politika
Dragana Jeremić-Molnar: Bajrojtsko pozorište: hram vere u regeneraciju i kovačnica nemstva
Dragana Stojanović-Novičić: Real-priča o soc-
realizmu
Iljen MekDonald: Prokofjev - zatvorenik države
Iva Nenić: Politika turbo-folka

Rubrika "Nova Evropa"
Milovan Radaković: Srbija i religija

Rubrika " Janusov vrt"
Vilijem Trevor
Tobias Burghart
Naja Marije Aid
Alek Popov
Rudolf Sloboda

U septembarskom broju Svezaka možete čitati i tekstove

Stanislava Lema (" Apokrifi 1 " ) , Zorana Koprivice (" Izazov adaptacije ili eksperiment " ), Vladete Jerotića (" Snovi u Jungovom i hrišćanskom shvatanju "), Jelene Đurić (" Paralelizam motiva u romanu Gospodja Dalovej i filmu Sati 2"), Nade Vuković (" Svjetlost i spokoj Mihaila Bulgakova "), Zlatka Krasnog (" Košulja srećnog čoveka "), Nona Dragovića (" Nadmarioneta - lik u kreativnom filmu ") , Ivane Medić (" Ludmila Frajt - druga srpska kompozitorka ") , Ivane Hadži Popović ("Velika crvena dugmeta"), Zorana M. Mandića ("Pred nestvarnim štafelajem"), Radivoja Šajtinca ("Moja majka igra za Botafogo"), Zoran Bognar ("Paramhansa"), Save Damjanova ("Čiak-Pičak i Mr. Kuričak"), intervjue sa Đorđem Pisarevim ("Sve sam već pročitao") i Nebojšom Glogovcem ("Volim i umem da zamislim trenutke nečijeg života")
Sveske broj 76 (jun 2005)

Iz sadržaja izdvajamo:

Klub poznatih: Dragan Stojanović
Dragan Stojanović: Svetska književnost
Srđan Vučinić: Putevi ka iskonu bivstva
Jelena Živić: Paradoksalna priroda Dragoljuba Lažitrave Intervju: Dug prema književnosti

Rubrika "Nova Evropa"
Miloš Knežević: Balkan u talasu predrasuda

Rubrika " Janusov vrt"
Ori Bernštajn
Viktorija Tokareva
Hajner Miler
Rozalis Branko
Dejvid Gejts

U junskom broju Svezaka možete čitati i tekstove

Boška Tomaševića (" Književni kanon" ) , Jelene Đurić (" Paralelizam motiva u romanu Gospodja Dalovej i filmu Sati "), Jelene Pilipović (" Eros starij od vremena "), Milice Živković (" Čudovišta nikad ne umiru 2 "), Teri Igltona (" Apsolutne ironije: Seren Kjerkegor 2 ") , Branislave Vasić (" Savremena književnost i novi svetski poredak ") , Dejana Jelovca ("Ka modelu plodonosne interkulturne poslovne komunikacije"), Momira Paunovića ("Zagonetno premetanje"), Marka Kovačevića ("Putevima modernosti - 50. Sterijino pozorje"), Emilije Cerović Mladje ("Mimezis mimezisa "), Draška Ređepa ("Atlas prepoznavanja"), Gorana Đorđevića ("Sentandreja"), Gorana Samardžića ("Stopedeset duša"), Dragoslava Dedovića ("Emigrantske pesme"), Milana R. Simića ("Mikša"), Alije Keba ("Nepremost"), Zoltana Babe ("Jan Vaj Ajk je bio ovde") intervju sa Sašom Radonjićem ("Pisci i kritičari fabrikuju tvorevine koje nazivju romanima")
Sveske broj 75 (mart 2005)

Iz sadržaja izdvajamo:

Klub poznatih: Miloš Arsenijević
Miloš Arsenijević: Vreme i beskonačnost
Miroslava Anđelković: Filozofski portret Miloša Arsenijevića
Intervju: Ontološki rulet
Razgovor o knjizi "Vreme i vremena"

Rubrika "Nova Evropa"
Žistin Lakroa & Pol Manjet: Još savršenija
unija: EU i američki model

Rubrika " Janusov vrt"
Mihail Bulgakov
Peter Handke
Kristina Falkenland
Tomas MekGuan

U martovskom broju Svezaka možete čitati i tekstove

Teri Igltona (" Apsolutne ironije: Seren Kjerkegor ") , Milice Živković (" Čudovišta nikad ne umiru "), Radane Lukajić (" Makinovo zaveštanje "), Zorana Kinđića (" Egzistencijalna komunikacija "), Aleksandra Dimitrijevića (" Uloga maske u stvaralaštvu Judžina O Nila ") , Nataše Polovine ("Pustolovna fantastika Z orana Živkovića ") , Dragana Tasića ("Tradicionalna simbolika kipa"), Slobodana Rakitića ("Varljivi prezent"), Vedada Spahića ("Intertekstualnost i njeno pripitomljavanje"), Mira Vuksanovića ("LJ"), Zlatka Krasnog ("Iz pisma Horaciju"), Marka Kovačevića ("Ludička magija"), Jelene J. Đorđević ("Elementi kolažnog kubizma u Paradi Erika Satija"), Patrika fon Ana ("Pogled stranca"), Irene Lukšić ("Vodič po Karlovcu")


Copyright © Mali Nemo 2002 - 2014, Sva prava zadržana
Designed and developed by: Mali Nemo