Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

СВЕСКЕ БРОЈ 134 (ДЕЦЕМБАР 2019)

Cena 800,00 DIN 
PDV (10%) 80,00 DIN 
Troškovi slanja 300,00 DIN 
Svega 1.180,00 DIN 
СВЕСКЕ бр. 134 (децембар, 2019)
 
Из садржаја издвајамо:
 
ЈАНУСОВ ВРТ
 
Симеон Лазарјан (Simeon Lăzăreanu): Савремена румунска женска поезија (II):
Ирина Некит (Irina Nechit), Симона Попеску (Simona Popescu), Летиција Илеа (Letiţia Ilea), Светлана Крстеан (Svetlana Cârstean,, Теодора Коман (Teodora Coman), Офелија Продан (Оfelia Prodan), Домника Друмеа (Domnica Drumea), Андра Ротару (Аndra Rotaru), Елена Владареану (Еlena Vlădăreanu), Каталина Кадиноју (Cătălina Cădinoiu), Алина Пуркару (Аlina Purcaru), Марија Пилкин (Мaria Pilchin), Рита Киријан (Rita Chirian), Ана Драгу (Ana Dragu), Ана Донцу (Аna Donţu), Александра Турку (Аlexandra Turcu), Медеја Јанку (Меdeea Iancu)  
 
За  Свеске пишу:
Селимир Радуловић: Био једном један старац
Милан Орлић: Парадокси и мрежни модел слободне воље (II)
Дејан Симоновић: На магистрали
Сања Лазаревић: Периферија узвраћа: Балкан и искуство (де)конструкције
Ново Томић: Сто
Душко Лопандић: Записи о читању и ишчитавању или цивилизација  књиге,
песме, уз понеки филм (II)
Душан Радаковић: Чернозем
Софија Мојсић: Сјај и беда  модерне  европске  рационалности (II)
Ноно Драговић: Редитељ и глумац
Настасја Писарев: Поетика простора врта у прози Милоша Црњанског (I)
Нађа Стојковић Јовановић: Чудесна судбина Хазарског речника (Поводом
изложбе  у  Народној  библиотеци  Србије Чудесна судбина једне књиге  или
Простори Хазарског речника – јубилеји Милорада Павића, са ауторком изложбе
разговарала Даница М. Савић)
Мирјана Андрић: Станица
Јовица Кртинић: Генетика и Срби: Од Карпата до Јадрана (I)
Даница М. Савић: Наративне теорије XX века – Штанцл, Женет, Шмид (I)
Велимир Младеновић: „Рат тумара обалама Дунава“: Присуство  
Југославије у француском часопису Погледи (II)
Владимир Б. Перић:  Онтологија  југодадаистичке  маргине:
(пост)модернитички егземплар архетипа  хаоса у српској књижевности (II)
Славица Поповић Филишовић: Mисија госпође Гертруде  Карингтон Вајлд
Милица Иносављевић Вучетић / Јелена Резничек:  Улога сефардске жене
осликана у изрекама  и  пословицама  Сефарда  са  територије  Србије
и Босне и Херцеговине

VRH