Biblioteka » Mala Akademija

Bez PDV : 900.00 din.
Sa PDV (10%) : 990.00 din.
(za inostranstvo dvostruko)
Komada :
Objavljivanje sufinansirao Grad Pančevo

Nina Živančević

Crnjanski i njegov čitalac

Istraživački rad Nine Živančević u ovoj knjizi je zasnovan na teoriji estetike koja proučava oblast recepcije umetničkog dela i, u tom smislu, predstavlja važan doprinos. Knjiga poseduje izuzetnu analitičku i sintetičku koherenciju u organizaciji teksta.


Latinica; broširani povez; 258 strana;


Bez PDV : 800.00 din.
Sa PDV (10%) : 880.00 din.
(za inostranstvo dvostruko)
Komada :
Objavljivanje sufinansirao Grad Pančevo

Svetlana Milašinović

Eseji Momčila Nastasijevića

Monografija koja se na istraživački relevantan i naučno utemeljen način bavi esejima Momčila Nastasijevića. Najvažniji Nastasijevićevi eseji posmatrani su u svetlu njegove poetike kao jedan od mogućih ključeva za razumevanje njegove poezije. Knjiga Svetlane Milašinović zapravo daje dobar pregled ne samo Nastasijevićevih eseja nego i njegovog dela u celini.


Ćirilica; broširani povez; 170 strana


Bez PDV : 900.00 din.
Sa PDV (10%) : 990.00 din.
(za inostranstvo dvostruko)
Komada :
Objavljivanje sufinansirao Grad Pančevo

Slobodanka Vladiv-Glover

Poetika realizma

Studija situira realizam kao istorijsku pojavu moderniteta, zasnovanu na fenomenologiji percepcije. Poetika realizma se oslanja na gledanje (le regard) kao modus konstruisanja slike stvarnosti ili reprezentacije. Ovim modelom poetike realizma se analiziraju romani Dostojevskog, Tolstoja i Flobera.

Suizdanje sa izdavačkom kucom "Arijadna".


Latinica; broširani povez; 200 strana.


Bez PDV : 599.00 din.
Sa PDV (10%) : 658.90 din.
(za inostranstvo dvostruko)
Komada :
Objavljivanje sufinansirao Grad Pančevo

mr Aleksandar Novaković

Razbijeno slovensko ogledalo

Sloveni kao dramatis personae u dramama engleskog govornog područja: 1878-1990. "Razbijeno slovensko ogledalo" se ne bavi Slovenima samo kao dramskim junacima u dramama engleskog govornog područja. Ovaj rad teatrološki, istorijski i sociološki traga za korenima stereotipa Slovena u anglofonom svetu. Pripadnici slovenskih nacija su,iako pripadaju porodici evropskih naroda, često smatrani "Drugim", iskrivljenim odrazom civilizovane Evrope. Njihov položaj "Drugog" se zadržao i kad su emigrirali na druge kontinente gde su ih čekale iste predrasude. "Razbijeno slovensko ogledalo" ukazuje ne samo na prošlost već želi i da odgovovri na pitanje kakva će biti slika Slovena u bližoj budućnosti.


Latinica; broširani povez; 121 strana.


Bez PDV : 699.00 din.
Sa PDV (10%) : 768.90 din.
(za inostranstvo dvostruko)
Komada :
Objavljivanje sufinansirao Grad Pančevo

Mr Milena Stojanović

Uvod u teoriju žanrova

Na inovativan način izložen pregled teorije žanrova u kontekstu teorijskih promišljanja umetnosti i književnosti.
Saizdanje sa Institutom za književnost i umetnost Beograd.


Ćirilica; broširani povez; 242 strane.


Bez PDV : 599.00 din.
Sa PDV (10%) : 658.90 din.
(za inostranstvo dvostruko)
Komada :
Objavljivanje sufinansirao Grad Pančevo

Dr Andrija Matić

T. S. Eliot: pesnik, kritičar, dramski pisac

Naučno kompetentna, analitički lucidna i stilski privlačna studija o poetici. T. S. Eliota osvetljava različite aspekte njegovog stvaralaštva, posmatrajući ga kao pesnika, kritičara i dramskog pisca.


Ćirilica; broširani povez; 230 strane.


Bez PDV : 1,000.00 din.
Sa PDV (10%) : 1,100.00 din.
(za inostranstvo dvostruko)
Komada :
Objavljivanje sufinansirao Grad Pančevo

Dr Zoran Đerić

Dom i bezdomnost u poeziji XX vek: na primerima ruskih, poljskih i srpskih pesnika

U srpskoj komparatistici do sada nije bilo mnogo pokušaja da se istraže poetike (uticaji, dodiri, prožimanja) čak tri slovenske književnosti - ruske, poljske i srpske. Đeric je to učinio na primerima najvažnijih emigrantskih pesnika, uvodeći u našu književnost termin bezdomnost kako ključan za razumevanje ne samo njihovih poetika, već i egzistencijalnih problema, ne samo pisaca, nego i čovečanstva u minulom veku.


Ćirilica; broširani povez; 262 strane.


Bez PDV : 1,000.00 din.
Sa PDV (10%) : 1,100.00 din.
(za inostranstvo dvostruko)
Komada :
Objavljivanje sufinansirao Grad Pančevo

Mr Predrag Jašović

Recepcija književnog dela Dositeja Obradovića

Ova knjiga sagledava Dositejevo književno delo i po sinhronijskoj i po dijahronijskoj osi, praveći pri tome odgovarajuće paralele i sa drugim našim piscima, odnosno upuštajući se u komparativne analize. To čini veoma uspešno, što daje posebnu draž njegovom tekstu, pa i onom sintetičkog karaktera. Jasović u svojim razmatranjima pravi iskorak i ispoljavanjem snažnog uverenja da se književne istorije (dakle opšte) mogu graditi i na postulatima pojedinačnog.


Ćirilica; broširani povez; 325 strana.


Bez PDV : 900.00 din.
Sa PDV (10%) : 990.00 din.
(za inostranstvo dvostruko)
Komada :
Objavljivanje sufinansirao Grad Pančevo

Mr Jelena Pilipović

Orfejev vek

Ova studija nas konpetentno, ali i donoseći nove specijalističke uvide, uvodi kako u istorijsku poetiku idile kao književne forme, tako i u povest idiličnosti kao specifičnog književnog fenomena koji probija gotovo sva formalna i generička ograničenja. Suizdanje sa Filološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu.


Latinica; broširani povez; 243 strane.


Bez PDV : 900.00 din.
Sa PDV (10%) : 990.00 din.
(za inostranstvo dvostruko)
Komada :
Objavljivanje sufinansirao Grad Pančevo

Mr Milena Stojanović

Književni vrt Borislava Pekića

Studija predstvalja novi prilog dubljem i potpunijem kritičko-teorijskom uvidu u prirodu književnog opusa Borislava Pekića. Analiza trilogije negativnih utopija (Besnilo, 1999, Atlantida) pokazala je da su postupci citatnosti i intertekstualnosti dominantna karakteristika ovih Pekićevih romana.
Suizdanje sa Institutom za književnost i umetnost, Beograd.


Ćirilica; broširani povez; 183 strane.


Bez PDV : 900.00 din.
Sa PDV (10%) : 990.00 din.
(za inostranstvo dvostruko)
Komada :
Objavljivanje sufinansirao Grad Pančevo

Mr Radoslav Eraković

Roman Dragutina Ilića

Studija predstvalja novo čitanje romana Dragutina Ilića. Dragutin Ilić je pisac koji je u svojim romanima anticipirao neke procese koji su svoje pokriće dobili tek u najnovijoj srpskoj, i ne samo srpskoj, književnosti. Pri analizi nije zanemarena ni autorova veza sa tradicijom i evropskim književnim tokovima.


Ćirilica; broširani povez; 171 strana.


Bez PDV : 599.00 din.
Sa PDV (10%) : 658.90 din.
(za inostranstvo dvostruko)
Komada :
Objavljivanje sufinansirao Grad Pančevo

Anica Savić-Rebac

Helenski vidici

Kapitalna knjiga jedne od "tri najumnije srpske žene". Nezaobilazni eseji o uticajima helenske kulture na srpsku i evropsku književnost. Knjiga koja odavno nedostaje našem kulturnom tržištu.


Ćirilica; broširani povez; 211 strana.


Bez PDV : 599.00 din.
Sa PDV (10%) : 658.90 din.
(za inostranstvo dvostruko)
Komada :
Objavljivanje sufinansirao Grad Pančevo

Dr Dubravka Popović-Srdanović

Ugalj i mesec

Eseji o američkoj poeziji XX veka, sa posebnim osvrtom na stvaralaštvo Vilijama Karlosa Vilijamsa i pesnike koji su stvarali oslanjajući se na njegovu poeziju i poetiku.
Sjajni prevodi najznačajnijih stihova i većih poetskih celina.


Latinica; broširani povez; 178 strana.


Bez PDV : 300.00 din.
Sa PDV (10%) : 330.00 din.
(za inostranstvo dvostruko)
Komada :
Objavljivanje sufinansirao Grad Pančevo

Pavle Popović

Srpska komedija u 19. veku

Studija akademika Pavla Popovića, prvi put objavljena kao celina, bavi se počecima pozorišta na ovim prostorima, razvojem srpske komedije, kao i radom prvih pet komediografa, Joakima Vujića, Jovana Sterije Popovića, Koste Trifkovića, Milovana Glišića i Branislava Nušića.

Priredio: Goran Maksimović


Ćirilica; broširani povez; 82 strane.


Bez PDV : 0.00 din.
Sa PDV (10%) : 0.00 din.
(za inostranstvo dvostruko)
Komada :
Objavljivanje sufinansirao Grad Pančevo

Bogdan Popović

Načelo interpunkcije

Poslednja predavanja Bogdana Popovića, utemeljivača srpske stillistike, održana školske 1932/33. i 1933/34. godine.

Priredio:Jovan Pejčić


Ćirilica; broširani povez; 82 strane.


Bez PDV : 599.00 din.
Sa PDV (10%) : 658.90 din.
(za inostranstvo dvostruko)
Komada :
Objavljivanje sufinansirao Grad Pančevo

Dr Dobrivoje Stanojević

Stilistika "Zlatnog runa"

Drugi deo Stanojevićeve studije obrađuje stilističke postupke u romanu Borislava Pekića Zlatno runo. Sa knjigom Retorika "Zlatnog runa" čini celinu.


Latinica; broširani povez; 160 strana.

Bez PDV : 599.00 din.
Sa PDV (10%) : 658.90 din.
(za inostranstvo dvostruko)
Komada :
Objavljivanje sufinansirao Grad Pančevo

Dr Dobrivoje Stanojević

Retorika "Zlatnog runa"

Studija iz oblasti retorike i stilistike, koja se bavi analizom retoričkih postupaka u sedmotomnom romanu Borislava Pekića "Zlatno runo".


Latinica; broširani povez; 178 strana.Copyright © Mali Nemo 2002 - 2014, Sva prava zadržana
Designed and developed by: Mali Nemo