Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

PARNAS ISKOSA

Parnas iskosa (Antologija srpske poezije do Drugog svetskog rata)

Parnas iskosa (Antologija srpske poezije do Drugog svetskog rata)
Cena 1.500 DIN 
PDV (10%) 150 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (10%) 30 DIN 
Svega 1.980 DIN 
-+
Dr Dobrivoje Stanojević

Autori u ovoj antologiju su pesnici koji su autentični tvorci svojih pesama, oni koji su se izdvajali, kad god se to moglo, drugačijim pevanjem i jezičkim originalnostima. Antologija obuhvata stihove 67 pesnika, od Zaharija Orfelina i Jovan Sterije Popovića, pa sve do Crnjanskog, Andrića, Nastasijevića i Daviča.

Ćirilica; tvrdi povez; 290 strana.

СТО САВРЕМЕНИХ ПОЉСКИХ ПЕСНИКА (АНТОЛОГИЈА)

Cena 1.500 DIN 
PDV (10%) 150 DIN 
Troškovi slanja 300 DIN 
PDV (10%) 30 DIN 
Svega 1.980 DIN 
-+
ГЖЕГОЖ ЛАТУШИНСКИ (Grzegorz Łatuszyński)

У Антологији  Гжегожа Латушинског Сто свремених пољским песника заступљени су песници различитих генерација, времена и епоха. Антологији није одређен чврст временски оквир у строгом смислу речи. То није избор који представља неки посебан књижевни период који су одабрали и издвојили књижевни критичари и историчари. И поред ове чињенице, Сто савремених попесника репрезентује свет у једном временском периоду, у коме XX век неприметно прелази у XXI век.

Ова Антологија је настајала преводиочевим читањем и учвршћивала се дуго времена у његовом памћењу, добијајући на крају постојећи облик, редослед и Читаоцу предочену композицију. Сваки заступљени песник у избор уноси своје искуство и сваки га означава властитим непоновљивим начином виђења и представљања стварности. Али све их повезује свест о одговорности за написану реч која неретко добија снагу заветне поруке, постаје депозит који пре свега мора да буде упамћен и препоручиван.

Subscribe to RSS - PARNAS ISKOSA

VRH