Avantura duha | Avantura čitanja | Avantura pisanja

Francusko izdanje knjige Milana Orlića

ARDENT DÉSIR D'UNITÉ, La ville, avant que je m'endorme, Bilingue serbe-français, Éditions L'Harmattan, 2013.

„Susret sa srpskim pesnikom koji je dobro poznat u svojoj zemlji, pobuđuje posebno interesovanje jer njegova poezija, ukrštanjem poetskog moderniteta i lirskog klasicizma, svakoj pesmi daje inovatorsku dimenziju poetike koja je filozofski orijentisana i koja se situira u filosofskom pojmu vremena i načinu života grada pesnikovog detinjstva. Bogati pesnički izraz prepoznatljiv je po fragmentarnim i eliptinim pesničkim projekcijama koje naglašavaju poetsku sintaksu. Francuski prevod ističe pojavu jedinstvenog pesničkog izraza, sa sveobuhvatnim i korisnim uvodom koji nam omogućava da se približimo suštini ove poezije.“

(Izvod iz recenzije Filipa Tanselena, urednika izdavačke kuće Harmatan (l'Harmattan), redovnog profesora na Sorboni.)

Ovo dvojezično francusko-srpsko izdanje knjige sadrži sve pesme iz knjige Žudnja za celinom čiji su prevodioci Lili i Rejmon Fuzelije. Prevod knjige sadrži i deset pesama iz knjige Grad, pre nego što usnim koje su preveli Harita Vibrands i Nina Živančević. Izdavač je čuvena pariska izdavačka kuća „Harmatan“ (Éditions L'Harmattan, 2013, ARDENT DÉSIR D'UNITÉ, La ville, avant que je m'endorme Bilingue serbe-français Traduction de Ljiljana & Raymond Fuzellier, Harita Wibrands & Nina Živančević).

Knjiga je objavljena u elitnoj ediciji “Pesnici sa pet kontinenata” (“Poètes des cinq continents”).

Na promociji koja je prošle godine, 16. decembra upriličena u Srpskom kulturnom centru u Parizu, osim urednika i pesnika Filipa Tanselena, o knjizi je govorio profesor emeritus Univerziteta Sorbona, najveći živi evropski pesnik, filozof Žan-Pjer Faj. Objavljivanju knjige je prethodilo objavljivanje Orlićeve poezije u nekoliko brojeva časopisa Recours au Poème.

16.12.2013. - Présentation du livre "Ardent désir d'unité" de Milan Orlić - Lundi 16 décembre 2013. Centre culturel de Serbie

Pages


VRH